KOMPEDAL STAR PARTY

Kompedal Star Party, som er det årlige astronomimøde i Danmark, afholdes i Kompedal lejren ved Engesvang hvert år i september.

Her mødes amatørastronomer til samvær, videnskabelige foredrag, seminarer og work shops om aktuelle emner, bygning af udstyr, og observation, når vejret tillader det.

Starpartys foredrag holdes af professionelle astronomer fra universiteterne og de danske observatorier og dygtige amatørastronomer og dækker emner lige fra som exoplaneter, aktuel rumforskning og solsystemets opståen til astrofoto, spektroskopi og selvbyg af udstyr.

Starparty har været afholdt hvert år siden 2006, dog måtte mødet i 2020 aflyses på grund af coronarestriktionerne.

I coronaperioden har Starparty afviklet virtuelle møder og foredrag via zoom.

Næste fysiske Starparty afvikles fra torsdag den 30. september til søndag den 3. oktober 2021 i I Kompedal lejren, Kompedalvej 13, 7442 Engesvang, Danmark

Du finder arrangementer her